Hjem - Lions Videbæk

Menu

Persondata

SÅDAN BEHANDLER VI PERSONDATA I LIONS VIDEBÆK

Generelt
Denne Persondatapolitik er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som led i et medlems-, donationsansøger-, donationsmodtager- eller bidragyderforhold eller som bruger af vores tjenester, herunder ved færden på vores hjemmeside.

• Vi behandler personoplysninger på følgende måde:
• Såvel almindelige oplysninger, oplysninger om cpr-numre, som særlige følsomme
oplysninger, behandles i overensstemmelse med de politikker, der af Lions Danmark er
indlagt på Lions Office.
• I samme forbindelse også i overensstemmelse med de politikker og retningslinjer, der findes i pixibog om databehandling.
• Vi er bekendt med, at vi har oplysninger om os selv, andre medlemmer, oplysninger fra
ansøgere om donationer, donationsgivere, ansøgninger fra deltagere i YCE, Handicaplejre, Young Ambassador og Lions Adventure, herunder deltagerlister og betalingsoversigter. Samtlige disse oplysninger, som kan være almindelige oplysninger men også særlige følsomme oplysninger, behandles i overensstemmelse med ovennævnte principper.
• Vi er bekendte med registreredes rettigheder, herunder ret til sletning af oplysninger og
regler om samtykke.
• I tilfælde af brud på datasikkerhed indberetter vi i overensstemmelse med de gældende
forskrifter.
• Vi er påpasselig i forhold til opbevaring og anvendelse af alle persondata, og såfremt der
sker brud på en registreredes rettigheder, meddeler vi straks dette til DPO.
• Politikker og regler for persondata er kommunikeret rundt til medlemmerne i vores klub, og disse er ligeledes informeret om rettigheder og pligter.
• Behandlingen af oplysninger vil sandsynligvis ikke medføre risiko for registreredes
rettigheder eller frihedsrettigheder.
• Behandlingen er udelukkede lejlighedsvis.
• Såfremt vi mod forventning skulle få oplysninger, der er særlig følsomme, behandles disse med særlig omhu.

Følg Lions