Hjem - Lions Videbæk

Menu

Lions Pris

Lions Pris er en pris som uddeles som støtte til enkeltperson(er), institution(er) og lignende for derved at bidrage til fremme af forsknings- og/eller udviklingsarbejder af medicinsk, kulturel og social art på nationalt plan til fremme af levevilkårene for danske borgere.

De enkelte lionsklubber i Danmark kommer med forslag til modtagere af Lions Pris, ligesom det er bidrag fra klubberne der er grundlaget for prisen. Et udvalg vælger blandt de indkomne forslag til modtagere.
 


Lions Pris 2019

Lions Videbæk støtter vaccineprojekt mod kræft
Lions Prisen på 500.000 kr. gives i år til lektor Ralf Agger, Laboratorie for Immunologi og Canserbiologi, Aalborg Universitets center, der bl.a. forsker i dendritiske celler og tumor immunologi. Ph.D cand scient, Ralf Agger har udviklet en meget kraftig immunstimulerende vaccine mod kræft. 
Ralf Agger modtog prisen på Lions Danmarks årsmøde i Sønderborg.   
Prisen gives til at videreudvikle vaccinen til beskyttelse mod kræft og som behandling af kræft. Vaccinen skal afprøves på mus og i cellekulturer. Målet er naturligvis at videreudvikle vaccinen til brug for mennesker.

 


Lions Pris 2018

Grøn stær skal opdages tidligere
På Lions årsmøde i Brædstrup i juni blev prisen på kr. 500,000,-, givet til et projekt om tidlig diagnosticering af grøn stær.
Associeret professor, MD, PhDMiriam Kolko,  Københavns Universitetshospital, Rigshospitalet modtog Lions Prisen til at finde en metode til at diagnosticere grøn stær tidligt, så behandling kan komme i gang så hurtigt som muligt.

 

Følg Lions